Opslag

To visioner, to verdener, tidlige traumer

Kunst og vores kollektive sjæl

Inspiration fra Platon: Om at følge sin egen livsbane og at lytte sin daimon

Shamanisme og psykoterapi / natur og ånd

Den naturlige ånd: Om splittelsen i den menneskelige natur og dens helbredelse

Mennesket og Naturens Ånd - om at genfinde kontakten med naturen

Et moderne shamanistisk verdenssyn - en personlig fortælling

Følelser ved de 50 - individuationspres nedefra

Synkroniciteter og at finde mening i livet

Om min Jung-skam og Jungs radikale anderledeshed

Psyken har brug for kunst og kultur